Mindful en vol Compassie

Voor data zie groepstrainingen Zwolle.
Voor aanmelding zie aanmelden.

Het moment zelf glipt ons zomaar door de vingers. Daar hoeven we niets voor te doen. Er is gerichte aandacht voor nodig om het stuur te kunnen overnemen van de automatische piloot, om in balans te brengen wat reactief is, om regie en keuzevrijheid te hervinden.

Het verschil is slechts subtiel maar wezenlijk: of je wordt geleefd of je leeft vanuit innerlijke vrijheid. Geleefd worden leidt vroeg of laat tot een toename van lijden. De vrede in de wereld en ons zelf zou een stuk dichterbij komen indien we onszelf de kans zouden geven ons de levens-kunst van de innerlijke vrijheid eigen te maken. Balans van binnenuit, niet langer gedreven door krachten van binnenuit of buitenaf, zoals beheersdrang en angst. Je kunt met recht weer ademen, er ontstaat levensruimte en levens-lev (levens-moed).

'Meditation is like cleaning the toilet; you're cleaning the unconsciousness'.

In de training richten we de aandacht op dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt (H. Sunim).
Deelname aan een training vraagt om (de ontwikkeling van) een ontvankelijke houding. De duur van de oefeningen, divers van aard, kan in beginsel als lang en daarmee pittig worden ervaren, zeker gerelateerd aan de vlug- en vluchtigheid waarmee we doorgaans gewend zijn te leven. Houd rekening met 1 - 1,5 uur totaal per dag. Discipline en mildheid gaan hierin samen op weg, ofwel 'liefdevolle inzet'. Het effect van deze inzet zal zeker blijken. Je wint aan bewustwording en: op het pad van bewustwording is geen weg terug. Heb je jezelf de kans gegeven dit te ervaren, dan ervaar je je inzet als natuurlijk, een blijk van liefdevolle zelfzorg in je leefritme. Net zoals je ook opgezette tijden eet, drinkt en slaapt om te kunnen leven: 'just like cleaning the toilet'.

Een Mindfulness- of Compassietraining kan een waardevolle aanvulling zijn op een individueel therapie-traject. Naast een training kun je ook denken aan een of meerdere losse coachingssessies in het perspectief van Mindfulness en Compassie.

Naast trainer is Annalies Supervisor Mindfulness en Compassie: aanbod.

Hoezo bij Mhooj?

De meerwaarde van het aanbod Mindfulness vanuit praktijk Mhooj ligt in de kwaliteit om het trainingsprogramma afgestemd - zo nodig individueel - aan te bieden vanwege de context van haar verpleegkundige, sociaal-psychi(atri)sche en therapeutische deskundigheid. Annalies heeft ruime ervaring met de weerbarstigheid van het leven van alledag. Zij betrekt toenemend de relatie van de mens in de context van klimaatbeheersing en het zijn van medemens-vrij-van-oordeel-en-voorwaardelijkheid in het trainen van Aandacht en Compassie.

Bewustwording als opmaat om lichtheid te ervaren temidden van wat jou doet lijden, het lijden aan elkaar. Je bent voor een trainingstraject bij Mhooj aan een goed adres indien er sprake is van een of meer van de volgende aspecten:

Belangrijk is dat iedere deelnemer de trainingsinhoud krijgt aangeboden op een manier die het beste past en aansluit. Voorafgaand aan deelname vindt er in dit kader een intake-gesprek plaats met het oog op kennismaking en indicatiestelling.

Naast de individueel afgestemde benadering kenmerkt het volgen van een training bij Praktijk Mhooj de ontwikkeling van de souplesse in het lichaam middels het Bewegen in Aandacht op geleide van de Adem.

Annalies triggert graag het creatieve brein middels integratie van speelse oefeningen in de training. Daarnaast is het mogelijk een of meer sessies Mindful Beeldend te volgen. Tijdens deze sessies is er voldoende gelegenheid om een vrij beeldend werk te doen ontstaan. Zie Mindful Beeldend.

Ga naar Mindful Audiokanaal voor het beluisteren van meditaties en talks.

Annalies draagt graag bij aan het bevorderen van de integratie van 'Compassie in balans' in het dagelijks leven, de gezondheidszorg, op de werkvloer, waar dan ook. Compassie is een sleutelbegrip. Zo bevordert Compassie in relatie tot bijvoorbeeld werksituaties duurzame teamsamenwerking en een blijvend realistische afstemming tussen beleidsmakers en de praktijk van de werkvloer. Wensen, belangen en realiteitszin kunnen met behulp van bewuste cultivatie van de compassionele levensvrienden beter en makkelijker in balans komen.

Naast coaching, een trainings- en/of supervisieaanbod wordt Annalies graag ingezet ten behoeve van een presentatie of interactieve workshop met als focus Presentie, Aandacht en Compassie.