logo-kaal Met het oog op jou Wie Wat Waar Wanneer Weetjes Welkom

Mindfulness

Je kijkt op deze site. Je hebt misschien ergens last van en wenst dit zo snel mogelijk op te lossen of je wilt er op zijn minst minder last van hebben. Misschien is er een andere aanleiding om dit nu te lezen.

De kans is groot dat je dit leest en onderwijl bedenkt wat je hierna gaat doen, wat je wenst te lezen, dat je oordeelt over wat je leest of de auteur. Je verbindt je aandacht makkelijker met de inhoud van een gedachte over iets dan met een 'keuzeloos gewaarzijn'.

Het moment zelf glipt ons zomaar door de vingers. Daar hoeven we niets voor te doen. Er is dan ook gerichte aandacht voor nodig om het stuur te kunnen overnemen van de automatische piloot, om in balans te brengen wat reactief is.

Het verschil is slechts subtiel maar wezenlijk: of je wordt geleefd of je leeft vanuit innerlijke vrijheid. Geleefd worden leidt vroeg of laat tot een toename van lijden. De vrede in de wereld en ons zelf zou een stuk dichterbij komen indien we onszelf de kans zouden geven ons de levens-kunst van de innerlijke vrijheid eigen te maken. Balans van binnenuit, niet langer gedreven door krachten van binnenuit of buitenaf, zoals beheersdrang en angst. Je kunt met recht weer ademen, er ontstaat levensruimte en levens-lev (levens-moed).

Dit proces vraagt enerzijds regelmatige oefening en blijkt anderzijds een stijl van leven te kunnen worden alsof je niet anders hebt geweten, kloppend bij de aard van je natuur.

Hoezo bij Mhooj?

De meerwaarde van het aanbod Mindfulness vanuit praktijk Mhooj ligt in haar kwaliteit om het trainingsprogramma individueel afgestemd aan te kunnen bieden in de context van haar sociaal-psychi(atri)sche en verpleegkundig geschoolde achtergond. Zij heeft bovendien ruime ervaring in de GGZ betreffende genoemde problematiek. Mhooj houdt de groepsgrootte in dit kader bewust klein.

Lichtheid ervaren temidden van wat je kan doen lijden. Je bent voor een training bij Mhooj aan een goed adres indien er sprake is van een of meer van de volgende aspecten:

  • stress en burn-out
  • (recidief) depressie
  • (hardnekkige) angst- of paniekklachten
  • hooggevoeligheid
  • pijn
  • een (chronische) aandoening met gevolgen op het gebied van de energiehuishouding of gedrag
  • langer bestaande (hardnekkige) klachten of kwetsbaarheid op lichamelijk en/of psychisch gebied
  • stressgerelateerde klachten in relatie tot het ouderschap - de zorg voor je baby (Zie Nieuw aanbod en Mhooj-Mindful met je Baby)
  • stressgerelateerde klachten in relatie tot ouderdom en mantelzorg (Zie Nieuw aanbod)

Belangrijk is dat iedere deelnemer de trainingsinhoud krijgt aangeboden welke het beste past op dit moment. Voorafgaand aan deelname vindt er dan ook altijd een intake plaats met het oog op kennismaking en indicatiestelling.

Het volgen van een training bij Praktijk Mhooj kenmerkt zich hiernaast door de voortdurende aandacht voor de ontwikkeling van de souplesse in het lichaam middels het Bewegen in Aandacht op geleide van de Adem.

Iedere Mindfulnesstraining kan worden beschouwd als een waardevolle aanvulling op een eventuele individuele behandeling, bij Mhooj of elders.

'Meditation is like cleaning the toilet; you're cleaning the unconsciousness'.

Praktijk Mhooj integreert graag nieuwe inzichten in de authentieke structuur en inhoud van het trainingsaanbod. Praktijk Mhooj gaat voorts voor duurzaamheid en wenst je te behoeden voor de kortststondige (des-)illusie van hernieuwde maakbaarheid.

Dientengevolge vraagt deelname aan de training een gemotiveerde houding; de duur van de oefeningen kunnen in beginsel als lang en daarmee pittig worden ervaren, zeker gerelateerd aan de vlugheid en vluchtigheid waarmee we doorgaans gewend zijn te leven.

Discipline en mildheid gaan hierin samen op weg, ook wel met 'liefdevolle discipline'. Stel je je hiervoor open en op in, dan zal het effect van deze inzet zeker blijken. Je wint aan bewustwording en: op het pad van bewustwording is geen weg terug. Heb je jezelf de kans gegeven te ervaren wat het je kan bieden, dan ervaar je de discipline die de beoefening vraagt doorgaans niet als een 'taak erbij' maar als natuurlijk en passend, als een blijk van liefdevolle zelfzorg in je leefritme, net zoals je ook opgezette tijden eet, drinkt en slaapt om te kunnen leven.

Zie voor data de agenda of neem contact op met Annalies.

Mindfulness en (on-)geloof

Mede gerelateerd aan haar eigen achtergrond en haar werkomgeving heeft Annalies een boek geschreven: Mindfulness en (on)geloof in dialoog. In dit boekje beschrijft zij het thema 'lijden' en de diverse invalshoeken waarop dit thema en daaraan gerelateerde aspecten zoals verlangen, hoop, verzet kunnen worden benaderd. De bijzondere illustraties door Brigida Alemeida prikkelen de directe zintuigelijke ervaring en vormen op zich zelf al een bron van inspiratie.
Zie pagina wetenswaardigheden.

Annalies draagt graag bij aan het bevorderen van de integratie van 'De eenvoud van Aandacht' in het dagelijks leven, de zorg en op de werkvloer. Zij verzorgt met plezier een presentatie of workshop te geven binnen uw organisatie.

praktijk Met het oog op jou
contactpersoon Annalies Otten - Hagen
telefoon 064 746 25 43
email info@mhooj.nl
Follow Me on Pinterest Follow Me on Pinterest