logo-kaal Met het oog op jou Wie Wat Waar Wanneer Weetjes Winkel Welkom

Mindfulness

Je kijkt op deze site. Mogelijk heb je ergens last van en wens je dit zo snel mogelijk op te lossen. Of je wilt er minder last van hebben.

En toch, de kans is groot dat je dit met interesse leest en onderwijl bedenkt wat je hierna gaat doen. Of je een oordeel geeft over wat je leest.

Het moment zelf glipt ons zomaar door de vingers. Daar hoeven we niets voor te doen. Er is dan ook gerichte aandacht voor nodig om het stuur te kunnen overnemen van de automatische piloot, om in balans te brengen wat reactief is.

Het verschil is slechts subtiel maar wezenlijk: of je wordt geleefd of je leeft vanuit innerlijke vrijheid. Geleefd worden leidt vroeg of laat tot een toename van lijden. De vrede in de wereld en ons zelf zou een stuk dichterbij komen indien we onszelf de kans zouden geven ons de levens-kunst van de innerlijke vrijheid eigen te maken. Balans van binnenuit, niet langer gedreven door krachten van binnenuit of buitenaf, zoals beheersdrang en angst. Je kunt met recht weer ademen, er ontstaat levensruimte en levens-lev (levens-moed).

Dit proces vraagt enerzijds regelmatige oefening en blijkt anderzijds een stijl van leven te kunnen worden alsof je niet anders hebt geweten, kloppend bij de aard van je natuur. Op de volgende pagina's wordt elk afzonderlijk aanbod toegelicht. Hoe verhouden zich Geluk, Discipline en Vrijheid tot elkaar? Een brief van Annalies aan een deelnemer van een training over dit thema:

Hoezo bij Mhooj?

De meerwaarde van het aanbod Mindfulness vanuit praktijk Mhooj ligt in de kwaliteit om het trainingsprogramma afgestemd - zo nodig individueel - aan te bieden vanwege de context van haar verpleegkundige, sociaal-psychi(atri)sche en therapeutische deskundigheid. Annalies heeft inmiddels ruime ervaring in het brede veld van de GGZ.

Lichtheid ervaren temidden van wat je doet lijden. Je bent voor een trainingstraject bij Mhooj aan een goed adres indien er sprake is van een of meer van de volgende aspecten:

  • stress en burn-out, (recidief) depressie, angst- of paniekklachten
  • stressgerelateerde klachten in relatie tot het ouderschap, ouderdom en mantelzorg
  • pijn, een (chronische) aandoening met gevolgen op het gebied van de energiehuishouding of gedrag
  • herstel na Corona
  • kwetsbaarheid op lichamelijk en/of psychisch gebied, hoogegevoeligheid

Belangrijk is dat iedere deelnemer de trainingsinhoud krijgt aangeboden op een manier die het beste past en aansluit. Voorafgaand aan deelname vindt er in dit kader een intake-gesprek plaats met het oog op kennismaking en indicatiestelling.

Naast de individueel afgestemde benadering kenmerkt het volgen van een training bij Praktijk Mhooj de ontwikkeling van de souplesse in het lichaam middels het Bewegen in Aandacht op geleide van de Adem.

Annalies integreert graag speelse korte Creatief Beeldende oefeningen in de training. Daarnaast is het mogelijk een of meer beeldende sessies Mindfulness te volgen; tijdens deze sessies is voldoende gelegenheid om een vrij beeldend werk te doen ontstaan. Zie Aandacht in Beeld.

Een Mindfulness- of Compassietraining kan een waardevolle aanvulling zijn op een individueel therapie-traject.

Om een indruk te krijgen klik op oefeningen voor het beluisteren van audio's.

De citaten, die je leest, zijn uitspraken op basis van ingevulde evaluatie-formulierendoor deelnemers, die het gehele trainingstraject hebben gevolgd. Annalies ervaart aan den lijve hoe het aanbieden van het rijke palet aan trainingen een continuum in ontwikkeling is en bewust-er-zijn. Zij is dankbaar voor de basis van vertrouwen, waardoor kan gebeuren wat gebeuren mag, mag gebeuren wat gebeuren kan.

'Meditation is like cleaning the toilet; you're cleaning the unconsciousness'.

Om bij het beeld van een schoongemakate toilet te blijven, 'Zijn met wat is' wordt nooit gelijk aan Niet Doen. Niet Doen wordt nooit gelijk aan Niets (hoeven) Doen. We merken op om ons te verhouden tot wat is. Daar word je bepaald niet luier van, hooguit relaxer.

Praktijk Mhooj integreert graag nieuwe inzichten in de authentieke structuur en inhoud van het trainingsaanbod. Annalies wenst je te behoeden voor de kortststondige (des-)illusie van hernieuwde maakbaarheid - te willen oplossen wat niet (direct) oplosbaar blijkt.

In de training richten we de aandacht op dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt (H. Sunim). Deelname aan een training vraagt om (de ontwikkeling van) een ontvankelijke houding. De duur van de oefeningen kan in beginsel als lang en daarmee pittig worden ervaren, zeker gerelateerd aan de vlugheid en vluchtigheid waarmee we doorgaans gewend zijn te leven. Discipline en mildheid gaan hierin samen op weg, ofwel 'liefdevolle inzet'. Het effect van deze inzet zal zeker blijken. Je wint aan bewustwording en: op het pad van bewustwording is geen weg terug. Heb je jezelf de kans gegeven te ervaren wat het je kan bieden, dan ervaar je de inzet die de beoefening vraagt als natuurlijk, als een blijk van liefdevolle zelfzorg in je leefritme, net zoals je ook opgezette tijden eet, drinkt en slaapt om te kunnen leven, 'just like cleaning the toilet'.

Mindfulness en (on-)geloof

Mede gerelateerd aan haar eigen achtergrond en haar werkomgeving heeft Annalies een boek geschreven: Mindfulness en (on)geloof in dialoog. In dit boekje beschrijft zij de Mindfulness-factoren in relatie tot het thema 'lijden' vanui de diverse invalshoeken.
Zie pagina Mhooj-winkel.

MHOOJ terwijl u wacht

Dit boekje is een verzameling gevilte Mhooj-creatiefjes, vergezeld van bijpassende columns.
Zie pagina Mhooj-winkel.

Annalies draagt graag bij aan het bevorderen van de integratie van 'Compassie in balans' in het dagelijks leven, de zorg en op de werkvloer. Zij verzorgt met plezier een presentatie of workshop binnen uw organisatie of kan worden in gezet voor consultatie en/of coaching.

Interesse? Neem contact op met Annalies.

praktijk Met het oog op jou
contactpersoon Annalies Otten - Hagen
telefoon 064 746 25 43
email info@mhooj.nl
Follow Me on Spotify Follow Me on Insight Timer Follow Me on You Tube Follow Me on Captivate.fm Follow Me on Pinterest Follow Me on Instagram