logo-kaal Met het oog op jou Wie Wat Waar Wanneer Weetjes Welkom

Mindfulness in Onderhoud

Wil je de aandacht verdiepen dan is het volgen van een Compassietraining te overwegen. Zie Mindfulness-Compassie.

Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden om de opgebouwde aandacht te onderhouden en verfrissen gedurende een oefen-uur, dagdeel, dag of weekend. Praktijk Mhooj voorziet in het volgende aanbod.

Stiltedagen en Stadsretraite Zwolle
In samenwerking met netwerk-collega's verzorgt Annalies graag Stiltedagen en Stadsretraites in Zwolle. De oefeningen door praktijk Mhooj verzorgd, kennen naast de aangereikte basismeditaties en een meditatie gericht op het ontwikkelen van compassie en metta-meditatie tevens aanvullende oefeningen ter verdieping van het bewust zijn. Deze oefeningen kunnen gericht zijn op een nieuw aantal oefeningen bewegen in aandacht op basis van yoga of qigong, een beeldende oefening, een visualisatie en/of een meditatie op weerstand of moeilijkheid. Annalies stemt zich hierin graag af op de vooraf aangegeven interesse van jou als deelnemer en dat wat zich tijdens een stiltedag zelf aandient.

Zie Stiltedag-informatie.

De stadsretraite vindt jaarlijks plaats gedurende het eerste weekend in juli van vrijdagavond tot zondagmiddag.

Mindfulness in Onderhoud - Liefde 2.0
Mhooj voorziet in een laagdrempelig maandelijks oefen-aanbod Compassie- Liefde 2.0, waarin de ontwikkeling van opmerkzaamheid wordt verdiept middels de ontwikkeling van vriendelijkheid. Het gaat in dezen om de ontmoeting van de vier levensvrienden van compassie: mededogen, medevreugde, vriendelijkheid en gelijkmoedigheid. Deze vier levensvrienden vormen een krachtige tegenhanger van de (zelf-)veroordelende houding welke een mens makkelijke kenmerken en domineren. Het betreft een open aanbod waar je per keer aan kunt deelnemen. Het is tevens een mooie gelegenheid om kennis te maken met praktijk Mhooj - Annalies. Je bent ook welkom indien je geen ervaring met mindfulness of meditatie hebt. Zie Liefde 2.0.

Mindfulness bij pijn en ziekte - Onderhouden en vervolgen
In vervolg op een gevolgde training Breathworks wordt er laagfrequent maar regelmatig een bijeenkomst gepland, veelal op de dinsdagmorgen. Het aanbod heeft naast een trainingskarakter ook een therapeutisch karakter en wordt afgestemd op wat er speelt. Er is ruimschoots gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met betrekking tot het toenemend leven in balans, afgestemd op mogelijkheden en grenzen. De bijeenkomsten vinden zowel individueel als groepsgericht plaats. Je kunt aansluiten bij de continue lopende bijeenkomsten.

Mindfulness Beeldend
Zie Creatief - Kunstzinnig Beeldend in Aandacht.

praktijk Met het oog op jou
contactpersoon Annalies Otten - Hagen
telefoon 064 746 25 43
email info@mhooj.nl
Follow Me on Pinterest Follow Me on Instagram