logo-kaal Met het oog op jou Wie Wat Waar Wanneer Weetjes Welkom

Mindfulness Based Compassionate Living

Op de weg van bewust zijn is geen weg terug

Ligt er een basis van opmerkzaamheid, dan kom je geleidelijk in verbinding met het vermogen om oordeelsvrij waar te nemen wat er verborgen ligt aan patronen. Patronen in denken, voelen en gedrag zijn vaak diep geworteld en zijn niet voor niets ontwikkeld. In het ontwikkelen van begrip voor deze conditionering schuilt de basis om je te bevrijden van de last die dit in je huidige leven kan geven. Verbinding met de positieve intentie van deze conditionering creeert een basis waarop compassie tot ontwikkeling kan komen.

Compassie wordt gekenmerkt door vriendelijkheid, mededogen, medevreugde en gelijkmoedigheid. Het is een krachtig antwoord op conditionering, die geworteld is in angst. Angst krijgt ruimte om te transformeren tot vertrouwen, hetgeen merkbaar is in een mens die zich innerlijk vrij beweegt, vrijheid belichaamt.

Tijdens de Compassie-Training MBCL krijg je de kans om het perspectief te verbreden op wat zich makkelijk vastzet in je doen en laten. Je komt in verbinding met je weerstand en je vermogen hier in mildheid je toe te verhouden. Je verdiept het bewustzijn als je werkelijk aan den lijfe ervaart wat het kan inhouden als je waarneemt dat er is wat er is, dat is wat is. Je ontwikkelt de krachtigste tegenhanger van het oordelen, namelijk vriendelijkheid.

Er zijn twee varianten: een MBCL-kort en MBCL-lang.

De MBCL-kort bestaat uit 4 sessies a 2,5 uur. Deze training is ontwikkeld door Praktijk Mhooj. Naast de sessies ontvang je een katern met inspirerende achtergrondinformatie en oefen-sauggesties voor thuis. De aandachtsoefeningen zijn verdiepend van aard en zijn gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling van opmerkzaamheid, compassie en bewegen-in-aandacht. Wat betreft het bewegen-in-aandacht zijn er 4 kortdurende vervolgseries ontwikkeld, aansluitend op de staande en liggende series bewegen-in-aandacht in de Training MBSR/MBCT.

De MBCL-lang betreft een 8-weekse training, gebaseerd op het boek Compassie in je leven, geschreven door Erik van den Brink en Frits Koster.

In beide trainingen wordt gebruik gemaakt van audio-materiaal, door Praktijk Mhooj zelf ontwikkeld en ingesproken. Dit betreft meditaties en de series bewegen-in-aandacht.

Gedurende het tweede deel van de 8-weekse training MBCL vindt er een stilte-sessie plaats.

De groepsgrootte wordt bewust beperkt gehouden, gericht op het waarborgen van de kwaliteit van individuele aandacht. De training heeft een therapeutisch karakter. In dit kader behoren ook individuele sessies gerelateerd aan de trainingsperiode, tegen gereduceerd tarief, tot de mogelijkheid.

Op basis van deze individueel gerichte benadering komt de training regelmatig voor vergoeding door de zorgverzekeraar vanuit het aanvullende pakket, in aanmerking.

Zie voor data de agenda of neem contact op met Annalies.

praktijk Met het oog op jou
contactpersoon Annalies Otten - Hagen
telefoon 064 746 25 43
email info@mhooj.nl
Follow Me on Pinterest Follow Me on Instagram